privacybeleid b&b Seahorse

Privacybeleid van B&B Seahorse

B&B Seahorse is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Boulevard 14
2225 AA Katwijk
0031 714015921

B&B Seahorse verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

via contactformulier van deze website:
– E-mailadres
– IP-adres
per email of telefoon:
– E-mailadres
– Achternaam
– Woonadres
– Telefoonnummer
Op de website van Bed & Breakfast Seahorse wordt gebruik gemaakt van de Reserveringsmodule van Bedandbreakfast.eu Met deze reserveringsmodule kan een gast een kamer aanvragen bij Bed & Breakfast Seahorse. De persoonsgegevens die via deze Reserveringsmodule worden gevraagd zijn:
– voor- en achternaam
– geslacht
– adresgegevens
– e-mail adres en telefoonnummer
De persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
– afhandelen en doorsturen van reserveringsaanvragen en boekingen;
– beantwoorden van vragen die gesteld zijn via bijvoorbeeld de website;
– versturen van een reviewverzoek.
Meer informatie over de gegevensverwerking leest u op de Privacyverklaring van Bedandbreakfast.eu.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op: seahorse at telfort.nl
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
B&B Seahorse verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen

Geautomatiseerde besluitvorming
B&B Seahorse neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van B&B Seahorse) tussen zit.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Seahorse gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door B&B Seahorse en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar seahorse at telfort.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
B&B Seahorse neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Indien nodig nemen we passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, maak dan contact: seahorse at telfort.nl

seahorse logo